zpět / back

...jedno z prvních zasedání
utrpení při jedné z výchovných metod
...jeden z mých prvních koníčků, ale myslím, že jím moc být nechtěl...
...a tak se dospívá ke kompromisům...
ve školce(5 let)
od určité chvíle se člověk dlouho nemění

zpět / back